Автоматско решение за едукација на пациенти со карцином на дојка

Ана навигаторот е обучен да им помогне на пациентите со карцином на дојка, преку разговор во дискретно и интерактивно разговорно опкружување. Целта е да добијат корисни информации како поддршка на пациентите по дијагностицирање на карциномот на дојка.

Повеќе

Од дијагноза до третман: да го разбереме карциномот на дојка

Третманот на карцином на дојка може да вклучува многу чекори и различни пациенти ќе имаат различни начини на лекување. Овој инфографик ги покажува можните патеки што може да ги помине пациентот по поставување на дијагнозата.

Преземете