Фокус на фоликуларниот лимфом

Фоликуларниот лимфом е најчестата бавно растечка форма на не-Хочкинов лимфом, од која годишно повеќе од 75.000 луѓе се дијагностицираат ширум светот. Погледнете го видеото кое ве води низ патот на пациентот, вклучувајќи ги неговите симптоми, дијагноза, пристап до третман, ремисија и релапси.